Convenant medicatieoverdracht

Ontslagbegeleiding begeleiding na klinische opname

In 2017 is het convenant medicatieoverdracht ontslagbegeleiding begeleiding na klinische opname gesloten. Hierin is afgesproken dat er werkafspraken worden gemaakt door zorgaanbieders over hoe te handelen bij ontslag uit Rijnstate.

Bestanden:

Protocol ontslaggesprek Rijnstate

Convenant medicatieoverdracht