Methotrexaat voorschrijven

IN 2018 is afgesproken dat methotrexaat uitsluitend door specialisten met ervaring mag worden voorgeschreven. De gemaakte afspraken zijn:

  1. Reumatologen schrijven recepten van een halfjaar voor aan de patiënt
  2. Dosering wijzigingen worden door de patiënt direct doorgegeven aan de apotheek. Reumatologen gaan bij dosiswijziging benadrukken dat er doorgegeven dient te worden naar de apotheek.
  3. Apotheken gaan verdwenen patiënten opsporen en niet meer leveren op het recept van de huisarts. Apotheken informeren de huisartsen over deze werkwijze.
  4. Alle patiënten, die geen recepten meer hebben dienen door de huisarts doorverwezen te worden naar de reumatologie en komen zo onder de controle van.
  5. Wat betreft de Herhaalservice: Apotheken kunnen ervoor kiezen om methotrexaat te handhaven, zolang ze zelf voor een halfjaarlijks origineel recept zorgen.