Bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt 4 maal per jaar bijeen. Doorgaans is dit 2 weken voorafgaand aan de ledenvergadering.

De vergaderdata van 2024 staan in de agenda.