Werkwijze omgaan met tekorten

Steeds vaker worden apotheken geconfronteerd met het niet leverbaar zijn van medicatie. In overleg met de voorschrijver wordt gezocht naar een voor de patiënt zo goed mogelijke oplossing.
Bij nazendingen langer dan 3 weken kan de werkgroep geneesmiddeltekorten worden gevraagd voor een duurzame oplossing zodat individueel niet meer nodig is.

Stuur hiervoor meldingen naar nkock@daoweb.nl.

 

De werkgroep verzamelt informatie over mogelijkheden tot therapeutische substitutie op basis van o.a. Farmanco, standaarden / richtlijnen, beschikbaarheid van alternatieven en expert opinions zoals die van Rijnstate specialisten op het betreffende vakgebied.
De werkgroep formuleert zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 1 week een advies over omzetting naar een alternatief en communiceert deze via het secretariaat van CAA naar apothekers. Communicatie naar huisartsen verloopt via een mail van Onze Huisartsen.
Na de omzetting wordt de medicatie in principe niet meer teruggezet naar het oude geneesmiddel zodra deze weer beschikbaar is, tenzij de patiënt problemen ervaart. In dit geval wordt de patiënt geadviseerd contact op te nemen met de voorschrijver.

 

Bestanden:

Werkwijze geneesmiddeltekorten