Home

Wij zijn de CAA

De Coöperatieve Apothekersvereniging regio Arnhem oftewel CAA

In verband met Corona verzoeken wij u dringend om met elkaar rekening te houden. Houd u aan de coronaregels en vooral: blijf gezond.

De apothekers van de CAA

Het bestuur

Gert Jonge Poerink

Voorzitter

Service Apotheek Presikhaaf

Amela Hozo

Penningmeester

BENU Apotheek Rozet

Angelique Hoppenbrouwers

Secretaris

Service Apotheek Duiven

Frank Schroor

Lid

KAA Velperweg

Elske Hokke

Lid

Apotheek Heteren

Wat onze ketenpartners vinden

“De samenwerking tussen apothekers en huisartsen komt onder andere tot uitdrukking via onze gezamenlijk informatiesysteem. Elk patiënt staat uniek en real-time in dit systeem. De kans op fouten en/of onvolledige informatie neemt hierdoor enorm af waardoor zorgverleners betere zorg kunnen verlenen. Van belang overdag maar vooral ook buiten kantooruren bij kwetsbare mensen.”

Eric Scheppink

Eric Scheppink

Onze Huisartsen

“Samen met de apothekers heeft Thuiszorg Groot Gelre in juni 2019 met de bestuurders van de STMG en Santé Partners, besloten om 1 Elektronisch Toedienregistratiesysteem (eTDR) te implementeren.
Hiermee borgen we de geneesmiddelenzorg op basis van de “Veilige principes in de medicatieketen” en verbeteren de digitale communicatie en verlagen de administratieve lasten.”

Karin Reesing

Karin Reesing

DrieGasthuizenGroep
Locatie

Velperweg 76, 6824 BM Arnhem

Contact

Neem contact met ons op