Convenant CAA – Rijnstate

Samenwerking CAA-Rijnstate

Rijnstate en de Coöperatieve Apothekersvereniging regio Arnhem (CAA) hebben een convenant gesloten om te komen tot een optimale afstemming en samenwerking tussen Apotheek Rijnstate (ziekenhuis- en poli-apothekers) en de apotheken in de regio Arnhem. De samenwerking moet leiden tot goede, veilige en efficiënte medicatiezorg voor alle patiënten in de regio.

Rijnstate en de CAA delen de visie dat alle betrokken zorgverleners in de regio altijd en overal toegang hebben tot de actuele medicatiegegevens van de patiënten. Bij recalls en geneesmiddeltekorten, die de continuïteit van zorg in gevaar brengen, wordt er samengewerkt. De verantwoordelijkheid voor het gehele farmaceutische patiëntdossier ligt bij de openbare apothekers. De apothekers van het ziekenhuis nemen deze rol over bij opname of thuisbehandeling van patiënten met complexe medicatie. Afgesproken is ook dat er minimaal vijf keer per jaar overleg is tussen het bestuur van Apotheek Rijnstate en de CAA.

Bestanden:

Convenant CAA -Rijnstate