Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

In de regio Arnhem wordt met thuiszorg, huisartsen en ziekenhuis gewerkt aan een regionaal samenwerkings afspraak (RSA).

Onderdeel hiervan zijn goede onderlinge afspraken en tijdige beschikbaarheid van genees- en hulpmiddelen.

De meest recente afspraken vindt u hier: