Clusterbeheer

Clusterbeheer

Het clusterbeheer wordt uitgevoerd door de Stichting informatiebeheer huisartsen en apotheken Arnhem (SIHAA).

De stichting heeft ten doel om communicatie en samenwerking en de kwaliteit van gezondheidszorg tussen huisartsen en apothekers in het werkgebied van de stichting te bevorderen. Dit wordt getracht te bereiken door het beheren en onderhouden van een gezamenlijke database van informatiesystemen, het bieden van faciliteiten op het gebied van systeem- en bestandsbeheer en het verrichten van alle verdere handelingen die met voorgaande in de ruimste zin verband houden of deze bevorderen.

Verdere informatie is hier te vinden.