Actualiteit

 

3-5-2021 Publicatie Oxycodonproject regio Arnhem

Een publicatie in het Pharmacetisch weekblad van het oxycodonproject van de regio Arnhem vindt u hier.


2-4-2021 Protocollen omzetting biosimilar kortwerkende insuline uitgebreid

De omzettingen biosimilar Insuline zijn uitgebreid met procedure en patientbrief voor Achmea-verzekerden.


1-4-2021 Start Immunotherapieproject

Per 1 april is het transmurale project immunotherapie gestart in samenwerking met Rijnstate. Van de behandeling met immunotherapie is bekend dat deze op lange termijn zeer goede resulaten geeft. Omdat direct effect echter uitblijft en vooral in het begin behoorlijke bijwerkingen kunnen ontstaan, stoppen veel patienten vroegtijdig met de behandling.

Met dit Juiste Zorg op de Juiste Plaats-project willen het juiste gebruik stimuleren en daarmee astma voorkomen, uitstellen en/of zorgen voor een lagere ziektelast en lagere zorgkosten. In dit project is er betere patienteducatie, meer aandacht voor therapietrouw en aan de vroege bijwerkingen.


 

16-3-2021 Werkwijze omgaan met tekorten

De werkwijze “Omgaan met tekorten” is in samenspraak met Rijnstate en Onze Huisartsen vastgesteld. U vindt deze hier.


12-3 Nieuwe standaard Maagklachten

Recentelijk is de nieuwe standaard herzien met meer aandachtn voor het afbouwen van medicatie. Onze collega Jamila Abou van BENU Apotheek Burgemeesterswijk is een van de hoofdauteuren. Zie hier.


21-1-2021 Nieuwe protocollen omzetting biosimilar kortwerkende insuline

Een aantal verzekeraars hanteert bij kortwerkende insulines een preferentiebeleid. In afstemming met de kaderarts van Onze Huisartsen en de internisten van het 1-2 lijnsoverleg overleg diabetes zijn protocollen en informatiebrieven opgesteld om de omzetting hiervan te beoordelen en op een juiste manier te begeleiden. Zie hier.


27-11-2020 Geen hulpmidelen Zilveren Kruis via apotheken; patient gedupeerd

De Zilveren Kruis Groep heeft besloten GEEN ENKELE openbare apotheek te contracteren voor hulpmiddelen. De hulpmiddelen mogen per 2021 alleen geleverd worden door landelijk opererende organisaties. Samenwerkingsafspraken tussen huisarts, wijkverpleging en apotheek over goede en toegankelijke zorg worden hierdoor ondermijnd en de patient wordt gedupeerd.

De CAA steunt de petitie om dit te voorkomen en willen dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS hun verantwoordelijkheid nemen zodat het verlenen van goede, voor iedereen toegankelijke en vergoede zorg ten alle tijden mogelijk blijft , dus óók bij de openbare apotheek.

Klik hier en teken ‘m vandaag nog!


20-11-2020 Reactie CAA op de Houtskoolschets Acute Zorg

De houtskoolschets beschrijft een voorstel om de acute zorg structureel anders te organiseren; zowel overdag, ‘s avonds, in het weekend en in de nacht. Onze reactie daarop vindt u hier.

20-11-2020 Nieuwe website Apothekers regio Arnhem: klaar voor de toekomst.

Met de lancering van onze website www.apotheken-caa.nl heeft de CAA een belangrijke stap gezet om patiënten, ketenpartners en onze leden te informeren. Op onze site vindt u actualiteiten, informatie over de apotheken, over de apothekers en onze samenwerking met anderen.