Actualiteit

11-11-2022 Half uurtje door het buurtje
Op 14 november is het Wereld Diabetes Dag en de Bas van de Goor Foundation, Menzis en Novo Nordisk maken deze dag extra bijzonder. Samen organiseren zij een Halfuurtje Door Je Buurtje op 13 of 14 november. De CAA ondersteunt dit initiatief en roept deze dagen zoveel mogelijk Nederlanders op om in beweging te komen. Want wandelen is gezond, niet alleen voor mensen die diabetes hebben. Vorig jaar zetten ruim 14.000 wandelaars meer dan 70 miljoen stappen tijdens Halfuurtje Door Je Buurtje. Dit jaar willen we dat aantal verdubbelen! Als we allemaal iemand uitnodigen om samen een Halfuurtje Door Je Buurtje te wandelen op 13 of 14 november, halen we dat. Doe jij ook mee? Ga naar www.halfuurtjedoorjebuurtje.nl en meld je gratis aan.

29-3-2022 Nieuws van het Oxycodonproject regio Arnhem
Recentelijk heeft er een uitgebreid artikel in het AD/De Gelderlander gestaan. De link vindt u hier.
Liever iets wetenschappelijker? Bekijk dan het artikel in Huisarts & Wetenschap hier

11-3-2022 Stand van zaken project Farmaceutische afstemming palliatieve zorg
In samenwerking tussen Coöperatie Arnhemse Apothekers (CAA) en het Netwerk Palliatieve Zorg is in 2020 een project gestart om de farmaceutische afstemming in de palliatieve zorg beter te organiseren. De resultaten van dit project krijgen op dit moment vorm in een Regionale SamenwerkingsAfspraak (RSA). De RSA geeft onder andere informatie over welke professional in welke stap in het proces verantwoordelijk is, afspraken over de werkwijze, beschikbaar en snelheid etc. De RSA biedt hiertoe ook ondersteunende materialen en verbinding met geldende richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan een uniform uitvoeringsverzoek palliatieve zorg en receptformulieren voor de huisartsen. Het streven van de projectgroep is om de RSA en het implementatieplan in het voorjaar af te ronden, zodat alle betrokken partijen voor de zomer goed geïnformeerd zijn. Binnen de CAA zijn de eerste veranderingen al doorgevoerd. Deze samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van palliatieve zorg in de regio Arnhem en de Liemers. Bij vragen kan contact op worden genomen met het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers: npzra@onzehuisartsen.nl


4-2-2022 Oxycodonproject regio Arnhem bij EenVandaag

In de TV-uitzending van EenVandaag van 25/1/2022 hebben Janneke Pelser en Thomas Knuijver verteld over ons Oxycodonproject. De uitzending vindt u hier. Bekijk het volledig item op EenVandaag vanaf 08.21 minuten.


25-1-2022 Wil je apothekersassistent worden?

Er zijn twee leerwegen naar het diploma die wij in de regio ondersteunen:

Dagopleiding

Kom je van de middelbare school en lijkt apothekersassistent je een mooi beroep? Neem eens een kijkje bij de MBO-4 dagopleiding van ROC Rijn IJssel te Arnhem. Alle apotheken in de regio stellen BPV-plaatsen beschikbaar voor deze dagopleiding. De opleiding duurt 3 jaar. Op de site van SBA vind je ook een schat aan informatie en kun je kijken of dit mooie vak iets voor jou is!

BBL – Werken en leren

Heb je al werkervaring en zou je je graag willen omscholen tot apothekersassistent? Voor zij-instromers werken wij samen met SBA en het ROC Rijn IJssel in Arnhem aan een tweejarige versnelde beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Kijk hier voor de instroomeisen voor dit programma. Gedurende de twee opleidingsjaren heb je een dag in de week onderwijs en werk je drie dagen in de apotheek.

In samenwerking met zes andere Gelderse apothekersverenigingen willen wij structureel voldoende BBL-opleidingsplaatsen in de regio bieden, zodat dit versnelde traject aan ROC Rijn-IJssel jaarlijks met een groep kan starten. Vanaf januari 2022 gaan we aan de slag met de werving voor het schooljaar 2022/2023, dat start in september 2022.

Heb je belangstelling?

Kijk voor (BBL-)vacatures bij apotheken in de regio op apotheekwerk.nl.

Voor de BBL-vacatures voor het verkorte 2-jarig traject bij ROC Rijn-IJssel geldt dat een apotheek-assessment van SBA onderdeel is van de sollicitatieprocedure


3-1-2022 Terugblik en convenant

De CAA kijkt terug op een roerig 2021. Een jaar dat opnieuw werd gedomineerd door Corona.
Maar er is ook veel moois gebeurd. De onderlinge samenwerking tussen apothekers en de samenwerking met ketenpartners is verbeterd. Van dat laatste hier een mooi voorbeeld maar ook de samenwerking met de huisartsen, specialisten, het Rijnstate allergie centrum, GGZ, thuiszorg, gemeente en de GGD mag niet ongenoemd blijven.

De CAA wenst een ieder een voorspoedig 2022


3-5-2021 Publicatie Oxycodonproject regio Arnhem

Een publicatie in het Pharmaceutisch weekblad van het oxycodonproject van de regio Arnhem vindt u hier.


2-4-2021 Protocollen omzetting biosimilar kortwerkende insuline uitgebreid

De omzettingen biosimilar Insuline zijn uitgebreid met procedure en patientbrief voor Achmea-verzekerden.


1-4-2021 Start Immunotherapieproject

Per 1 april is het transmurale project immunotherapie gestart in samenwerking met Rijnstate. Van de behandeling met immunotherapie is bekend dat deze op lange termijn zeer goede resulaten geeft. Omdat direct effect echter uitblijft en vooral in het begin behoorlijke bijwerkingen kunnen ontstaan, stoppen veel patienten vroegtijdig met de behandling.

Met dit Juiste Zorg op de Juiste Plaats-project willen het juiste gebruik stimuleren en daarmee astma voorkomen, uitstellen en/of zorgen voor een lagere ziektelast en lagere zorgkosten. In dit project is er betere patienteducatie, meer aandacht voor therapietrouw en aan de vroege bijwerkingen.


 

16-3-2021 Werkwijze omgaan met tekorten

De werkwijze “Omgaan met tekorten” is in samenspraak met Rijnstate en Onze Huisartsen vastgesteld. U vindt deze hier.


12-3 Nieuwe standaard Maagklachten

Recentelijk is de nieuwe standaard herzien met meer aandachtn voor het afbouwen van medicatie. Onze collega Jamila Abou van BENU Apotheek Burgemeesterswijk is een van de hoofdauteuren. Zie hier.


21-1-2021 Nieuwe protocollen omzetting biosimilar kortwerkende insuline

Een aantal verzekeraars hanteert bij kortwerkende insulines een preferentiebeleid. In afstemming met de kaderarts van Onze Huisartsen en de internisten van het 1-2 lijnsoverleg overleg diabetes zijn protocollen en informatiebrieven opgesteld om de omzetting hiervan te beoordelen en op een juiste manier te begeleiden. Zie hier.


27-11-2020 Geen hulpmidelen Zilveren Kruis via apotheken; patient gedupeerd

De Zilveren Kruis Groep heeft besloten GEEN ENKELE openbare apotheek te contracteren voor hulpmiddelen. De hulpmiddelen mogen per 2021 alleen geleverd worden door landelijk opererende organisaties. Samenwerkingsafspraken tussen huisarts, wijkverpleging en apotheek over goede en toegankelijke zorg worden hierdoor ondermijnd en de patient wordt gedupeerd.

De CAA steunt de petitie om dit te voorkomen en willen dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS hun verantwoordelijkheid nemen zodat het verlenen van goede, voor iedereen toegankelijke en vergoede zorg ten alle tijden mogelijk blijft , dus óók bij de openbare apotheek.

Klik hier en teken ‘m vandaag nog!


20-11-2020 Reactie CAA op de Houtskoolschets Acute Zorg

De houtskoolschets beschrijft een voorstel om de acute zorg structureel anders te organiseren; zowel overdag, ‘s avonds, in het weekend en in de nacht. Onze reactie daarop vindt u hier.

20-11-2020 Nieuwe website Apothekers regio Arnhem: klaar voor de toekomst.

Met de lancering van onze website www.apotheken-caa.nl heeft de CAA een belangrijke stap gezet om patiënten, ketenpartners en onze leden te informeren. Op onze site vindt u actualiteiten, informatie over de apotheken, over de apothekers en onze samenwerking met anderen.