Lid worden

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Coöperatieve Apothekersvereniging regio Arnhem U.A.

Ondergetekende verklaart:
– met ingang van heden met apotheek lid te worden van de Coöperatieve Apothekersvereniging regio Arnhem U.A.
– statuten van de vereniging te kennen en te onderschrijven (zie website apotheken-caa.nl).

Door het sluiten van deze lidmaatschapsovereenkomst heeft u recht op:
– Gebruik van het uitgebreide kenniscentrum en netwerk van het bureau.
– Beroepsinhoudelijke en zakelijke ondersteuning.
– Gebruik van de helpdesk van het bureau voor al uw vragen.
– Actieve inspanningen vanuit het bureau die een bijdrage leveren voor u als individueel lid (of als groep leden) om optimaal uw vak als apotheker uit te kunnen oefenen, zowel lokaal, regionaal als binnen de vereniging.
– Regelmatige informatie vanuit de vereniging m.b.t. regionale en landelijke ontwikkelingen via nieuwsbrieven en mails.
– Toegang tot het besloten ledengedeelte van de website apotheken-caa.nl. U ontvangt hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord.
– Bijeenkomsten en scholingen, door de Coöperatieve Apothekersvereniging regio Arnhem U.A. georganiseerd.
– U hebt recht om uw stem te laten horen op de algemene ledenvergadering van de vereniging en deel te nemen aan overlegstructuren binnen de vereniging.
– U kunt als lid aanhaken bij de afspraken die de Coöperatieve Apothekersvereniging regio Arnhem U.A. maakt in het kader van projecten met derden.

Ondergetekende verplicht zich tot het betalen van de jaarlijkse contributie zoals jaarlijks vastgesteld wordt in de Algemene Ledenvergadering.
De kosten van het lidmaatschap voor beherend apothekers en beherend ziekenhuisapothekers bedragen anno 2020: € 1000,- (excl. btw) voor het kalenderjaar . De contributie wordt naar rato aangepast indien men zich later in het jaar aanmeld. Indien u meerdere apotheken bezit betaalt u voor de tweede apotheek € 750,-, voor de derde apotheek € 500,- en voor alle daaropvolgende apotheken € 250,-.