Waar staan we voor?

Missie

De apotheek is betrokken en neemt farmaceutische verantwoordelijkheid, is een gelijkwaardige zorgverlener en wordt gewaardeerd door ketenpartners zoals zorgverzekeraar, huisartsen, thuiszorg, specialisten en overige zorgverleners.

Visie

De CAA heeft tot doel om goede farmaceutische zorg in Arnhem en Omgeving mogelijk te maken. De CAA verbindt, ondersteunt en behartigt de belangen van de aangesloten apotheken. Wij geloven dat multidisciplinaire zorg voor de individuele patiënt het beste resultaat gaat opleveren. De CAA onderhoudt hiervoor nauwe contacten met alle ketenpartners, verkent de behoeftes en positioneert de apotheker in de regio.