Ledenvergaderingen

Ledenvergaderingen

De ledenvergaderingen vinden 4 maal per jaar plaats.

De vergaderdata van 2022 staan in de agenda.