Convenant digitaal medicatievoorschrift

In 2020  is de werkwijze rondom het digitaal verzenden en ontvangen van een medicatievoorschrift via het LSP van de tweede lijn naar de eerste lijn afgesproken, bij zowel de verzenders als de ontvangers van het voorschrift.

Bestanden:

Convenant digitaal medicatievoorschrift 20190917 definitief