Kaderapothekers & Werkgroepen

Meepraten binnen CAA

Wij vinden het belangrijk dat onze leden mee kunnen praten over het beleid en de koers van de CAA. Naast de 3-maandelijkse ledenvergaderingen nemen leden deel aan werkgroepen en/of hebben een regionale funcitie als kaderapothekers. Hiermee ondersteunen alle leden het bestuur bij de beleidsvorming.
De werkgroepen diepen een bepaald thema uit, dragen een oplossing aan en/of adviseren het bestuur over beleid en aanpak.
De kaderapothekers zorgen voor regelmatige afstemming met kaderartsen, specialisten en/of ketenpartners. Daarnaast zijn zij aanspreekpunt voor de leden op hun expertisegebied.

Hieronder staan de huidige werkgroepen en kaderapothekers.

Kaderapothekers

Bewegingsapparaat

Sjoerd de Boer - Apotheek Presikhaaf

Sjoerd de Boer, Apotheek Presikhaaf
s.deboer@ezorg.nl

COPD

Banaz Sharif - Park Apotheek Elst

Banaz Sharif, Park Apotheek Elst
b.sharif@parkapotheekelst.nl

Cardiovasculair risicomanagement

Frank Schroor - Apotheek Velperweg

Frank Schroor, Apotheek Velperweg
fschroorw@ezorg.nl

Diabetes

Margreet Sanders - BENU Apotheek Rozet

Margreet Sanders, BENU Apotheek Rozet
msanders@benu.nl

Nierinsufficiëntie

Frank Schroor - Apotheek Velperweg

Frank Schroor, Apotheek Velperweg
fschroorw@ezorg.nl

Ouderenzorg

Amela Hozo - BENU Apotheek Rozet

Amela Hozo, BENU Apotheek Rozet
ahozo@benu.nl

SEH en specialisten

Ronald Tijhuis - Dienstapotheek Arnhem en Omgeving

Ronald Tijhuis, Dienstapotheek Arnhem en Omstreken
apotheker@aoweb.nl

Verslavingszorg

Annet Rozema - Apotheek Witteveen

Annet Rozema, Apotheek Witteveen
arozema@ezorg.nl

Ziekte van Parkinson

Jóska Jacsó - BENU Apotheek de Linde

Jóska Jacsó, BENU Apotheek de Linde

jjasco@benu.nl

Leefstijl

Kim Hollegien - Anjer Apotheek

Kim Hollegien, Anjer Apotheek
khollegien@anjerapotheek.nl

Werkgroepen

Afvalbeleid

Harm Sanders - Apotheek Elderveld

Harm Sanders, Apotheek Elderveld
harm@apotheekelderveld.nl

Peter Vis - Apotheek De Laar

Peter Vis, Apotheek de Laar
pmjvis@apotheekdelaar.nl

AROP

Elske Hokke - Apotheek Heteren

Elske Hokke (coördinator), Ap. De Hoeve
apotheker.dehoeve@ezorg.nl

Ronald Tijhuis - Dienstapotheek Arnhem en Omgeving

Ronald Tijhuis, Dienstapotheek
apotheker@daoweb.nl

Thuiszorg ETDR

velperweg-frank schroor

Frank Schroor, Apotheek Velperweg
fschroorw@ezorg.nl

Dermatologie

Mieke Waardenburg - Apotheek Het Span

Mieke Waardenburg, Apotheek Het Span
mwaardenburg@ezorg.nl

Geneesmiddel tekorten

Christel Zuidberg - Zuider Apotheek

Christel Zuidberg, Zuider Apotheek
czuidberg@zuiderapotheek.nl

ICT-labwaarden

Elske Hokke - Apotheek Heteren

Elske Hokke, Apotheek de Hoeve
apotheker.dehoeve@ezorg.nl

Palliatieve Thuiszorg

profile-placeholder

Mustafa Apaydin, Boots Apotheek Velp
mustafa.apaydin@bootsapotheek.nl

Klankbordgroep PP

Peter Vis - Apotheek De Laar

Peter Vis, Apotheek de Laar
pmjvis@apotheekdelaar.nl

Sjoerd Löwenthal - Apotheek Gelders Eiland

Sjoerd Löwenthal, Apotheek Gelders Eiland
sjoerd@apotheekgelderseiland.nl

Jamila Abou - BENU Apotheek Burgemeesterwijk

Jamila Abou, BENU Apotheek Burgemeesterswijk
jabou@benuapotheek.nl

Calamiteitenteam

Gert Jonge Poerink - Apotheek Presikhaaf

Gert Jonge Poerink, Apotheek Presikhaaf
poerink@ezorg.nl

velperweg-frank schroor

Frank Schroor, Apotheek Velperweg
fschroorw@ezorg.nl

Jan Willem Ruskamp - Anjer Apotheek

Jan Willem Ruskamp, Anjer Apotheek
jwruskamp@anjerapotheek.nl

Peter Vis - Apotheek De Laar

Peter Vis, Apotheek de Laar
pmjvis@apotheekdelaar.nl

Maran Mol - Benu Apotheek Teselaarl

Maran Mol, BENU Apotheek Teselaar
mmol@benuapotheek.nl

profile-placeholder

Margreet Filius, Ziekenhuisapotheek Rijnstate
mfilius@rijnstate.nl